fbpx

Lodge Safari

LODGE SAFARI

LODGE SAFARI ITENERARY

3 DAYS SERENGETI LODGE SAFARI
4 DAYS TANZANIA SAFARI
4 DAYS SAFARI NGORONGORO AND SERENGETI
6 DAYS WILDEBEEST SERENGETI MIGRATION
7 DAYS SAFARI NORTHERN TANZANIA
8 DAYS WILDEBEEST CALVING SAFARI MIGRATION
10 DAYS OFF BEATEN TRACK TANZANIA
12 DAYS TANZANIA HONEYMOON SAFARI AND ZANZIBAR
14 DAYS FAMILY HOLIDAY SAFARI AND ZANZIBAR